Nam Long Sepre chi nhánh công ty bảo vệ ở Nha Trang – Khánh Hòa cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Bảo vệ Nam Long Sepre hiện nay đã có mặt khắp toàn Tp Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Với hệ thống khách hàng trên 100 công ty đang ký kết hợp đồng cung