Nam Long Sepre chi nhánh công ty bảo vệ ở Vũng Tàu cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Bảo vệ Nam Long Sepre hiện nay đã có mặt khắp toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Với hệ thống khách hàng trên 100 công ty đang ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ.