Nam Long Sepre chi nhánh công ty bảo vệ ở Vĩnh Long cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Bảo vệ Nam Long Sepre hiện nay đã có mặt khắp toàn tỉnh Vĩnh Long. Với hệ thống khách hàng trên 100 công ty đang ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ. Và mới