Nam Long Sepre chi nhánh công ty bảo vệ ở Bến Tre cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Nam Long Sepre hiện nay đã có mạng lưới cung cấp dịch vụ và hệ thống khách hàng trên toàn tỉnh Bến Tre. Nam Long Sepre là đơn vị uy tín cung cấp giải pháp bảo