Nam Long Sepre chi nhánh công ty bảo vệ ở Phan Thiết – Bình Thuận cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Bảo vệ Nam Long Sepre hiện nay đã có mặt khắp toàn thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Với hệ thống khách hàng trên 100 công ty đang ký kết hợp đồng