Nam Long Sepre chi nhánh công ty bảo vệ ở Bảo Lộc, Đà Lạt, Lâm Đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Bảo vệ Nam Long Sepre hiện nay đã có mặt khắp toàn thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. Với hệ thống khách hàng trên 100 công ty đang ký