Công ty bảo vệ Nam Long SEPRE cung ứng dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng uy tín chất lượng cao. Các phương án triển khai dịch vụ bảo vệ công trình do Nam Long SEPRE thiết lập được tối ưu hóa các quy trình kiểm soát an ninh như: Quy trình kiểm soát